Pełna księgowość – Warszawa

Pełna księgowość to najbardziej rozbudowany sposób rozliczania przychodów przedsiębiorstwa. Wymaga on ewidencjonowania wszystkich zdarzeń gospodarczych. Na taką metodę rozliczeń muszą postawić właściciele firm, które uzyskują przychody roczne wyższe niż 2 miliony euro. Inne podmioty zobowiązane do prowadzenia tego typu księgowości to:

 • spółki handlowe,
 • samorządy,
 • jednostki i zakłady budżetowe,
 • fundusze celowe,
 • przedsiębiorstwa zagraniczne,
 • jednostki działające dzięki subwencjom lub dotacjom.

Prowadzenie pełnej księgowości jest obowiązkiem także tych firm, które wcześniej korzystały z uproszczonych rozliczeń, ale w poprzednim roku rozliczeniowym przekroczyły kwotę przychodu wynosząca 2 miliony euro. Jest ona przeliczana po oficjalnym kursie NBP.

Nasi specjaliści mogą sprawdzić, czy dana firma powinna prowadzić pełną księgowość. Na taką formę rozliczania można zdecydować się również dobrowolnie.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Jednym z najważniejszych obowiązków związanych z pełną księgowością jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. Składają się one z takich elementów, jak:

 • księga główna,
 • dzienniki,
 • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz pobocznych,
 • wykaz składników pasywów i aktywów,
 • księgi pomocnicze.

W ramach pełnej księgowości konieczne jest również prowadzenie sprawozdań finansowych – bilansów, rachunków zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

W naszym biurze księgowym w Warszawie Żoliborz obsługujemy zarówno klientów ze stolicy, jak i okolicznych miejscowości. Wiele dokumentów można przesłać nam online, co pozwala na szybsze dopełnienie formalności bez konieczności odwiedzania naszej siedziby. Nasza siedziba mieści się na Żoliborzu.