Usługi księgowe

teczkiOferujemy naszym klientom kompleksową obsługę księgową, w skład, której wchodzi:

 1. Usługi księgowe Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
  1. opracowanie zakładowego planu kont,
  2. bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  3. sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usługi (VAT),
  4. prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
  5. sporządzanie bilansów, rachunków wyników,
  6. okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP,
  7. przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.
 2. Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:
  1. bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  2. sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
  3. prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia,
  4. sporządzanie rozliczeń rocznych,
  5. sporządzenie deklaracji ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3.  Ewidencja przychodów: - miesięczne naliczanie podatku (PPE),
  1. bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT),
  2. sporządzanie rozliczeń rocznych, 
  3. sporządzenie deklaracji ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Raportowanie:
  1.  przekazywanie informacji rozliczeniowych i raportów specjalnych.