Usługi kadrowo- płacowe

wykonywane obliczeniaOferujemy naszym klientom kompleksową obsługę księgową, w skład, której wchodzi:

 1. Obsługa kadrowa:
  1. sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
  2. prowadzenie akt osobowych pracownika,
  3. prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne),
  4. sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
  5. prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
  6. obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
  7. obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.
 2. Obsługa płacowa:
  1. sporządzanie list płac z umów o pracę,
  2. sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych,
  3. sporządzanie druków ZUS RMUA,
  4. sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
  5. sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8B),
  6. sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-4R).